Dzisiaj jest Poniedziałek. 19 kwietnia 2021. Imieniny obchodzą Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Cieszyrad, Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Leon, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Werner, Włodzimierz. Do końca roku zostało 257 dni.
Przebudowa drogi gminnej nr 117310E (ul. Cmentarnej) w Radoszewicach
Autor: Marcin Smejda   

W dniu 11 grudnia 2019 roku Gmina Siemkowice podpisała Umowę na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 117310E (ul. Cmentarnej) w Radoszewicach w ramach tzw. Funduszu Dróg Samorządowych. Odbiór końcowy zadania odbył się 27 marca 2020 r.

Przebudowa blisko 1 km drogi gminnej w miejscowości Radoszewice w znaczącym stopniu przyczyni się do poprawy warunków i bezpieczeństwa mieszkańców ulic leżących przy drodze gminnej, a są to ulice: Słomiana, Kociołek, Żychty, Targowa, Niwa i innych użytkowników ruchu drogowego.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową, chodniki przy kościele oraz przy cmentarzu, oczyszczono i odmulono rowy, wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz nową organizację ruchu. Zadanie wykonane zostało za kwotę 579 999,00 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 289 999,00 zł.

Projekt obejmował m.in. następujące rodzaje robót:

 • roboty ziemne (korytowanie pod projektowane nawierzchnie)
 • roboty rozbiórkowe: nawierzchni drogi pod ściek, nawierzchni asfaltowych poza jezdnią, ścieków podchodnikowych i nawierzchni chodnika w ich rejonie; frezowanie korekcyjne.
 • jezdnia: korytowanie z zagęszczeniem podłoża pod poszerzenia; ustawienie krawężników i wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej ulicy.
 • Wykonanie ścieku z kostki brukowej;
 • Chodniki: korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki brukowej; wymiana ścieków podchodnikowych z płytami ażurowymi.
 • Zjazdy: budowę przepustów ze ściankami czołowymi, ustawienie krawężników, korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki brukowej i tłuczniowej;
 • Oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych,
 • Wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego ujętego w odrębnym opracowaniu.

Poprzez realizację celów projektu uzyskano m.in. następujące efekty:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych;
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
 • podniesienie standardów technicznych drogi gminnej;
 • zwiększenie dostępności transportowej;
 • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.
 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego