Dzisiaj jest Czwartek. 1 października 2020. Imieniny obchodzą Benigna, Cieszysław, Danuta, Dan, Danisz, Igor, Jan, Remigiusz. Do końca roku zostało 92 dni.
Informuję, że dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się IX sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
środa, 19 czerwca 2019

Porządek dzienny posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr VI, VII, VIII  sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Siemkowice za rok 2018:

a/ debata nad raportem o stanie Gminy Siemkowice za rok 2018;
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siemkowice wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2018 rok:
a/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2018 rok;
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/44/19 Rady Gminy Siemkowice w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemkowice na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy Siemkowice.
9. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
10. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.

 

Protokół z VI, VII i VIII sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego