Dzisiaj jest Czwartek. 18 lipca 2019. Imieniny obchodzą Arnold, Arnolf, Erwin, Erwina, Kamil, Karolina, Robert, Roberta, Szymon, Unisław, Wespazjan. Do końca roku zostało 167 dni.
Informuję, że dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się IX sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
środa, 19 czerwca 2019

Porządek dzienny posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr VI, VII, VIII  sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Siemkowice za rok 2018:

a/ debata nad raportem o stanie Gminy Siemkowice za rok 2018;
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siemkowice wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2018 rok:
a/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2018 rok;
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/44/19 Rady Gminy Siemkowice w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemkowice na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy Siemkowice.
9. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
10. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.

 

Protokół z VI, VII i VIII sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego