Dzisiaj jest Środa. 26 lutego 2020. Imieniny obchodzą Aleksander, Bogumił, Cezariusz, Dionizy, Mirosław, Nestor. Do końca roku zostało 310 dni.
Informacja w sprawie korzystania z kanalizacji sanitarnej w m. Siemkowice
Autor: Zofia Kotynia   

W związku z występującymi w ostatnich tygodniach incydentami nieprawidłowego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemkowice, zwracamy się  z apelem do mieszkańców o właściwe i rozsądne korzystanie z sieci i przyłączy kanalizacyjnych. Przypominamy, że kanalizacja sanitarna służy do odprowadzania wyłącznie  ścieków bytowych z gospodarstw domowych (są to ścieki związane są bezpośrednio z życiem człowieka i zawierają odpływy m.in. z kuchni, łazienki, pralni i  nie może być  traktowana jako śmietnik na odpady.

Dlatego też zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców, aby nie wrzucali do kanalizacji:

  • odpadów stałych: piasku, żwiru, kamieni, popiołu , gruzu, szkła, skóry, tekstyliów (rajstopy, bielizny osobistej, szmat), końcówek mopów, puszek, opakowań jednorazowych, itp.
  • pozostałości po kosmetykach np. patyczków higienicznych, wacików, podpasek, zużytych chusteczek kosmetycznych nawilżanych,  pampersów,  toreb foliowych, ręczników papierowych,  gąbek do mycia, golarek;
  • elementów zabawek, zakrętek, kapsli, piór, długopisów itp.
  • odpadów kuchennych (organicznych) takich jak np. kości, wnętrzności zwierzęce, obierki, owoce, warzywa, resztek jedzenia, tłuszczy i olejów itd.

Ponadto zabrania się  wprowadzania do kanalizacji sanitarnej:

  • wód deszczowych oraz innych wód i ścieków pochodzenia produkcyjnego,
  • ścieków gospodarczych tzn. gnojowicy, odcieków z kiszonek, odcieków z przetwórstwa oraz  innych ścieków produkcyjnych,
  • odpadów płynnych nie mieszających się z wodą lakierów, sztucznych żywic, mieszanin cementowych, substancji żrących, , substancji łatwopalnych i wybuchowych, substancji ropopochodnych (benzyn, olejów, itp.),

Wymienione wyżej odpady należy umieszczać w odpowiednich koszach na śmieci.

Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do kanalizacji narażają Gminę na dodatkowe koszty utrzymania kanalizacji poprzez konieczność angażowania specjalistycznego sprzętu do jej oczyszczenia. Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej  powodują  zapychanie się kanalizacji i przepompowni a w konsekwencji uszkadzają pompy tłoczące ścieki do oczyszczalni np.  wrzucona podpaska lub szmata wplątana w pompę przepompowni sprawia, że pompa ulega uszkodzeniu, a działanie urządzenia zostaje zatrzymane. Usunięcie awarii powoduje zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji co będzie się przekładać na wzrost ceny (taryfy) za odprowadzenie ścieków.

W przypadku powtarzających się awarii, Urząd Gminy będzie przeprowadzał kontrolę przyłączy i studni kanalizacyjnych na wszystkich posesjach. Nieprzestrzeganie zasad właściwego korzystania z sieci kanalizacyjnej spowoduje wymierzenie kary grzywny zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2015 r., poz. 139).


Z poważaniem Wójt Gminy
/-/ Zofia Kotynia

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego