Dzisiaj jest Czwartek. 6 sierpnia 2020. Imieniny obchodzą Felicysym, Jakub, January, Sława, Stefan, Sykstus, Wincenty. Do końca roku zostało 148 dni.
Informuję, że dnia 27 września 2019 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XII sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Edyta Drab   
piątek, 20 września 2019

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr IX, X, XI  sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2019-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemkowice, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Siemkowice dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemkowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemkowice.
 15. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 16. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

Protokół z IX, X, XI sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego