Dzisiaj jest Wtorek. 18 lutego 2020. Imieniny obchodzą Albert, Alberta, Albertyna, Fryda, Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława, Zuzanna, Zula. Do końca roku zostało 318 dni.
Informuję, że dnia 27 września 2019 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XII sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Edyta Drab   
piątek, 20 września 2019

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr IX, X, XI  sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2019-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemkowice, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Siemkowice dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemkowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemkowice.
 15. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 16. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

Protokół z IX, X, XI sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego