Dzisiaj jest Środa. 12 sierpnia 2020. Imieniny obchodzą Bądzisław, Hilaria, Klara, Lech, Leonida, Piotr. Do końca roku zostało 142 dni.
Informuję, że dnia 27 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
środa, 20 listopada 2019

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XII i XIII sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie informacji o stanie realizacji inwestycji i remontów w Gminie Siemkowice w 2019 r.
 6. Przedstawienie informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na Uchwałę Nr XXIV/91/16 Rady Gminy Siemkowice z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemkowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/215/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 04 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Gminy Siemkowice.
 11. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 12. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.

Protokół z XII i XIII sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego