Dzisiaj jest Środa. 15 lipca 2020. Imieniny obchodzą Daniel, Dawid, Dawida, Egon, Henryk, Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Lubomysł, Niecisław, Włodzimierz. Do końca roku zostało 170 dni.
Informuję, że dnia 30 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
wtorek, 24 grudnia 2019

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XIV i XV  sesji Rady Gminy.
 3. Interpelacje i wnioski radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2020-2027.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siemkowice w roku szkolnym 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/104/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2020 rok.
 12. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 13. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

Protokół z XIV i XV sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego