Dzisiaj jest Środa. 12 sierpnia 2020. Imieniny obchodzą Bądzisław, Hilaria, Klara, Lech, Leonida, Piotr. Do końca roku zostało 142 dni.
Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lutego 2020 roku, o godz. 10.00 w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Siemkowice (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
piątek, 21 lutego 2020

Siemkowice,  dnia 20.02.2020r.

OK.0012.9.2020

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr 7 z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pod obrady sesji informacji dotyczącej realizacji zadań GOPS w Siemkowicach za 2019 r.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach za 2019 r.
  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemkowicach  za 2019 r.
  6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie informacji dotyczącej działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.
  7. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2019 r.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał przygotowanych pod obrady sesji.
  9. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
(-) Maria Szymańska

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego