Dzisiaj jest Sobota. 16 stycznia 2021. Imieniny obchodzą Marcel, Waleriusz, Włodzimierz. Do końca roku zostało 350 dni.
Informuję, że dnia 29 maja 2020 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
piątek, 22 maja 2020

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XVII sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach za 2019r.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r.
 5. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z rozliczenia dla klubów sportowych.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Siemkowice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje i wnioski radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2019-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemkowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali oraz zasad przyznawania bonifikat i rozłożenia na raty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 15. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 16. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.

Protokół z XVII sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego