Dzisiaj jest Piątek. 7 maja 2021. Imieniny obchodzą Benedykt, Bogumir, Domicela, Flawia, Florian, Gizela, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła, Sawa, Wincenta. Do końca roku zostało 239 dni.
Informuję, że dnia 27 listopada 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
piątek, 20 listopada 2020

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXI sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie informacji na temat stanu zaawansowania prac inwestycji planowanych do realizacji w 2020 r.
 6. Przedstawienie informacji na temat złożonych informacji majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2020-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Siemkowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Gminy Siemkowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/45/19 Rady Gminy Siemkowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemkowice na lata 2019-2021.
 14. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 15. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

Protokół z XXI sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego