Dzisiaj jest Poniedziałek. 27 września 2021. Imieniny obchodzą Amadeusz, Amedeusz, Damian, Kosma, Przedbor, Urban. Do końca roku zostało 96 dni.
Autor: Administrator   
poniedziałek, 18 stycznia 2021

Poznań, dnia 13.01.2021 r.

PO.RUZ.4210.348m.2020.JT.2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (tj. Dz.U. z 2020 poz. 310 ze zm.), w związku z art. 49 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa- reprezentowanej przez pełnomocnika o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, wykonanie urządzeń wodnych, przebudowę urządzeń wodnych, odbudowę urządzeń wodnych, likwidację urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią  w związku z realizacją zadania „Lot C – prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu POIiŚ 5.1-14.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 18.01.2021 r. do dnia 2.02.2021 r.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dopełniając obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zawiadamiam strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji oraz zgłoszenia żądań w ww. sprawie.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, iż z aktami sprawy można zapoznać się po uprzednim telefonicznym bądź e-mailowym uzgodnieniu terminu (tel. 618567793, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Pouczenie:

- w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod  dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.)

Dyrektor
Bogumił Nowak

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów