Dzisiaj jest Poniedziałek. 27 września 2021. Imieniny obchodzą Amadeusz, Amedeusz, Damian, Kosma, Przedbor, Urban. Do końca roku zostało 96 dni.
Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Autor: Andrzej Jendraszczyk   
wtorek, 19 stycznia 2021

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Wójt Gminy Siemkowice zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Gminy w Siemkowicach podjęła uchwałę Nr XXIII/140/20 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 14 stycznia 2021 r., poz. 118) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy Siemkowice.

Zgodnie z powyższym, od dnia 1 lutego 2021r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 20,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 40,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów