Dzisiaj jest Poniedziałek. 27 września 2021. Imieniny obchodzą Amadeusz, Amedeusz, Damian, Kosma, Przedbor, Urban. Do końca roku zostało 96 dni.
Autor: Administrator   

OK.0012.16.2021

Siemkowice,  dnia 17.02.2021r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 lutego 2021 roku,  o godz. 10.30 w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Siemkowice  (sala konferencyjna) odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  Rady Gminy Siemkowice.

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr 12 i 13 z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pod obrady sesji informacji dotyczącej realizacji zadań GOPS w Siemkowicach za 2020 r.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach za 2020 r.
  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemkowicach  za 2020 r.
  6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie informacji dotyczącej działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.
  7. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2020 r.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał przygotowanych pod obrady sesji.
  9. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

(-) Maria Szymańska

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów