Dzisiaj jest Poniedziałek. 19 kwietnia 2021. Imieniny obchodzą Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Cieszyrad, Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Leon, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Werner, Włodzimierz. Do końca roku zostało 257 dni.
Szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w mieniu
Autor: Administrator   
wtorek, 23 marca 2021
W ostatnim czasie wzrasta liczba doniesień na temat sytuacji niebezpiecznych z udziałem wilka. Gatunek zwiększa swoją liczebność i zasięg, przez co coraz częściej dochodzi do bezpośredniej styczności wilków z ludźmi, również na terenach, na których od dawna nie był widywany.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi  powiadomił, że w województwie łódzkim spotkania z wilkiem są nadal dużą rzadkością i gatunek ten nie jest przyczyną niepokojących, czy zagrażających sytuacji.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w mieniu. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie przysługuje za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki. Oględzin i szacowania szkód – na wniosek poszkodowanego – a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową  (Dz. U z 2018 r. poz. 645).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi prosi o natychmiastowe zgłaszanie szkód w zwierzętach telefonicznie, ponieważ jedynie w ten sposób pracownicy są w stanie sprawnie, skutecznie i w szybkim terminie dokonać oględzin i pobrać próby do badań  genetycznych, jeśli to okaże się celowe (próby pobiera się m.in. w razie wątpliwości czy zagryzienia zwierząt dokonały wilki, czy zdziczałe psy).

Formularz wniosku z wymaganymi załącznikami jest dostępny w formie elektronicznej na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi http://bip.lodz.rdos.gov.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę” w bloku tematycznym nr II, dotyczącym spraw ochrony przyrody pod pozycją 6. W celu uzyskania odszkodowania, prawidłowo wypełniony formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście, wysłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub  pocztą tradycyjną na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. Pracownicy RDOŚ w Łodzi uzgadniają termin dokonania oględzin i oszacowania szkód, wyliczają kwotę odszkodowania, a następnie po uzyskaniu przez firmę środków budżetowych na
ww. cel zostaje dokonana wypłata odszkodowania.

Więcej informacji znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska https://www.gdos.gov.pl/.

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego