Dzisiaj jest Poniedziałek. 19 kwietnia 2021. Imieniny obchodzą Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Cieszyrad, Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Leon, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Werner, Włodzimierz. Do końca roku zostało 257 dni.
Potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych
Autor: Administrator   
poniedziałek, 29 marca 2021

Informacja w sprawie potwierdzenia przez Wójta Gminy Siemkowice umów dzierżawy gruntów rolnych zawieranych przez rolników

Wójt Gminy Siemkowice informuje, że w dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzeniu faktu zawarcia umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników na mocy art. 28 ust. 4 pkt. 1 i art. 38 pkt.1 tej ustawy.

W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia w/w umowy dzierżawy dla gruntów położonych na terenie gminy Siemkowice, będzie dokonywane w Referacie Finansowo-Podatkowym tut. Urzędu na podstawie wniosku złożonego przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę wraz z umową dzierżawy (Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.gminasiemkowice.pl).

Uwaga! Nadmienia się również, że na podstawie w/w przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia faktu zawarcia umowy, nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach.

Wójt Gminy  Siemkowice informuje, że na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy.

Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy dzierżawy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546).

Załączniki:

Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych (format pdf)

Wzór umowy dzierżawy dostępny na stronie (format pdf)

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego