Dzisiaj jest Sobota. 19 czerwca 2021. Imieniny obchodzą Borzysław, Gerwazy, Julianna, Odo, Protazy, Sylweriusz. Do końca roku zostało 196 dni.
Potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych
Autor: Administrator   
poniedziałek, 29 marca 2021

Informacja w sprawie potwierdzenia przez Wójta Gminy Siemkowice umów dzierżawy gruntów rolnych zawieranych przez rolników

Wójt Gminy Siemkowice informuje, że w dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzeniu faktu zawarcia umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników na mocy art. 28 ust. 4 pkt. 1 i art. 38 pkt.1 tej ustawy.

W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia w/w umowy dzierżawy dla gruntów położonych na terenie gminy Siemkowice, będzie dokonywane w Referacie Finansowo-Podatkowym tut. Urzędu na podstawie wniosku złożonego przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę wraz z umową dzierżawy (Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.gminasiemkowice.pl).

Uwaga! Nadmienia się również, że na podstawie w/w przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia faktu zawarcia umowy, nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach.

Wójt Gminy  Siemkowice informuje, że na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy.

Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy dzierżawy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546).

Załączniki:

Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych (format pdf)

Wzór umowy dzierżawy dostępny na stronie (format pdf)

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego