Dzisiaj jest Poniedziałek. 27 września 2021. Imieniny obchodzą Amadeusz, Amedeusz, Damian, Kosma, Przedbor, Urban. Do końca roku zostało 96 dni.
Autor: Administrator   
piątek, 23 kwietnia 2021

OK.0012.17.2021

Siemkowice,  dnia 22.04.2021r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku, o godz. 9.00 w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Siemkowice  (sala konferencyjna) odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  Rady Gminy Siemkowice.

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr 14 z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.
  5. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z rozliczenia dotacji dla klubów sportowych.
  6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Siemkowice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał przygotowanych pod obrady sesji.
  8. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
(-) Maria Szymańska

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów