Dzisiaj jest Poniedziałek. 27 września 2021. Imieniny obchodzą Amadeusz, Amedeusz, Damian, Kosma, Przedbor, Urban. Do końca roku zostało 96 dni.
Autor: Administrator   
piątek, 23 kwietnia 2021

Informuję, że dnia 29 kwietnia 2021 r.  o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Siemkowice.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXV sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach za 2020r.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.
 5. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z rozliczenia dla klubów sportowych.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Siemkowice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje i wnioski radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie  wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Siemkowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Siemkowice oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 19. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 20. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

Protokół z XXV sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów