Dzisiaj jest Niedziela. 19 września 2021. Imieniny obchodzą Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja, Sydonia, Teodor, Więcemir. Do końca roku zostało 104 dni.
Zarządzenie Nr 96/2012

9 maja 2012

Zarządzenie Nr 96/2012

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 7 maja 2012 r.

 

w sprawie ustalenia wzoru wniosku i sprawozdania końcowego dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Gminy Siemkowice na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice


_____Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) § 3 ust. 2, § 8 ust.3 Uchwały Nr XV/67/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia 24 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.1158 z 10.04.2012 r. ) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice, zarządzam co następuje:

 

_____§ 1. 1. Ustala się wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Siemkowice na wspieranie zadań     w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice, który stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

_____2. Ustala się wzór sprawozdania końcowego z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice, który stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

_____§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

_____§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i sprawozdania końcowego dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Gminy Siemkowice na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice.

 

_____§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik nr 1 i nr 2

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów