Dzisiaj jest Poniedziałek. 24 stycznia 2022. Imieniny obchodzą Chwalibóg, Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz. Do końca roku zostało 342 dni.
Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Siemkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym.
Autor: Administrator   
piątek, 27 sierpnia 2021

Proponowany porządek dzienny posiedzenia.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2021-2027.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/120/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, zmienioną Uchwałą Nr XXI/130/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 30 września 2020 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
  8. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów