Dzisiaj jest Wtorek. 7 grudnia 2021. Imieniny obchodzą Agaton, Ambroży, Marcin, Ninomysł. Do końca roku zostało 25 dni.
Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Autor: Andrzej Jendraszczyk   
niedziela, 03 października 2021

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ) Wójt Gminy Siemkowice zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. Rada Gminy w Siemkowicach podjęła uchwałę Nr XXXI/182/21 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 06 września 2021 r., poz. 4135) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy Siemkowice.

Zgodnie z powyższym, od dnia 1 października 2021r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 23,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 46,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów