Dzisiaj jest Czwartek. 26 maja 2022. Imieniny obchodzą Beda, Filip, Marianna, Paulina, Więcemił, Wilhelmina. Do końca roku zostało 220 dni.
Informuję, że dnia 26 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemkowicach odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
piątek, 19 listopada 2021

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXXII i Nr XXXIII sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie informacji na temat stanu zaawansowania prac inwestycji planowanych do realizacji w 2021 r.
 6. Przedstawienie informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2021-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Siemkowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Siemkowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 14. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 15. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

Protokół z XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów