Dzisiaj jest Poniedziałek. 24 stycznia 2022. Imieniny obchodzą Chwalibóg, Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz. Do końca roku zostało 342 dni.
XXXV sesja Rady Gminy Siemkowice
Autor: Administrator   
środa, 22 grudnia 2021

Informuję, że dnia 29 grudnia 2021 r.  o godz. 9.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siemkowicach odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Siemkowice.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXXIV sesji Rady Gminy.
 3. Interpelacje i wnioski radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2021-2027.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Laski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Siemkowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siemkowice na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2022-2029.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
 14. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 15. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów