Dzisiaj jest Poniedziałek. 24 stycznia 2022. Imieniny obchodzą Chwalibóg, Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz. Do końca roku zostało 342 dni.
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
Autor: Irena Biecuszek   
piątek, 14 stycznia 2022

 

Przypomina się, iż na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn.zm.), przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są  zobowiązani złożyć w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego „Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim”.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przedstawiona wartość sprzedaży napojów alkoholowych w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 11 ust. 5 i 6 ww. ustawy – (opłaty opisane są w poniższej tabelce).

Lp.

Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych

opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego

opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości powyżej 4,5% do 18%  alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3.

o zawartości powyżej 18% alkoholu

przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi 2.100,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych należy składać w pokoju nr 13 lub w sekretariacie w Urzędzie Gminy w Siemkowicach. Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego – art. 11 ust. 7 ww. ustawy.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w art. 11 ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wpłaty należy dokonywać w kasie urzędu lub na rachunek gminy: BS/Warta O/Siemkowice, nr konta: 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190 w tytule wpłaty należy podać adres placówki wraz z dopiskiem: “opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”.

- lub w kasie Urzędu Gminy w Siemkowicach, kasa czynna od poniedziałku do piątku 700 – 1400.

Druki do pobrania:

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (format doc)

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (format pdf)

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów