Dzisiaj jest Czwartek. 26 maja 2022. Imieniny obchodzą Beda, Filip, Marianna, Paulina, Więcemił, Wilhelmina. Do końca roku zostało 220 dni.
Informuję, że dnia 26 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
wtorek, 19 kwietnia 2022

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXXVI sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach za 2021r.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
 5. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z rozliczenia dla klubów sportowych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2022-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siemkowice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemkowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemkowice na lata 2022-2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siemkowice na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Siemkowice.
 16. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 17. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

Protokół z XXXVI sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów