Dzisiaj jest Poniedziałek. 24 lutego 2020. Imieniny obchodzą Bogurad, Bogusz, Boguta, Bohusz, Lucjusz, Maciej, Piotr. Do końca roku zostało 312 dni.
Wyjazd do Załęcza Wielkiego z ZHP Łask
czwartek, 17 lipca 2014

Hufiec ZHP Łask, Chorągiew Łódzka informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „Zielone Płuca” - profilaktyka prozdrowotna dzieci i młodzieży z terenów o przekroczonych standardach jakości środowiska współfinansowanego przez NFOŚiGW w Warszawie.
Cel projektu – organizacja warsztatów edukacji ekologicznej z elementami edukacji prozdrowotnej dla 675 dzieci z terenów województw lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego zamieszkujących obszary, na których wystąpiły przekroczenia standardów jakości środowiska.
Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie postaw proekologicznych,
 • Promowanie zasad zrównoważonego rozwoju,
 • Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej,
 • Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których wystąpiły przekroczenia standardów jakości środowiska.

Pod względem formalnym wyjazdy są realizowane w trybie 12 dniowych wyjazdów wakacyjnych z zachowaniem wszelkich przepisów ustanowionych przez MEN dotyczących takich form wyjazdów. Warunkiem wyjazdu grupy z Gminy jest zebranie min. 15 uczestników, oraz uzupełnienie wkładu własnego wynoszącego 290 PLN na uczestnika.
Planowany termin realizacji projektu w 4 turnusach:
13.07-24.07.2014
25.07-05.08.2014
06.08-17.08.2014
18.08-29.08.2014
Hufiec ZHP Łask w ramach projektu zapewnia:

 • Transport na trasie: Gmina – OW „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim;
 • Ubezpieczenie NW uczestników i kadry oraz dodatkowe OC kadry;
 • zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim spełniającym wymogi związane z pobytem dzieci i młodzieży;
 • opiekę medyczną;
 • wsparcie psychologa/terapeuty na miejscu;
 • atrakcyjny program pobytu;

Planowany program, m.in. :

 • Zwiedzanie kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie;
 • Baseny Termalne w Uniejowie;
 • Baseny w Wieluniu;
 • Piesze wycieczki ścieżkami dydaktycznymi po Załęczańskim Parku Krajobrazowym;
 • Warsztaty z edukacji ekologicznej;
 • Warsztaty z profilaktyki prozdrowotnej;
 • Konkursy ekologiczne z nagrodami;
 • Konkursy prozdrowotne z nagrodami;
 • Warsztaty grupowe i indywidualne z psychologiem/terapeutą;
 • Inhalacje;

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Zielone Płuca” - profilaktyka prozdrowotna dzieci i młodzieży z terenów o przekroczonych standardach jakości środowiska.


1. Organizatorem warsztatów ekologicznych z elementami edukacji prozdrowotnej jest ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec ZHP Łask w ramach projektu „Zielone Płuca” - profilaktyka prozdrowotna dzieci i młodzieży z terenów o przekroczonych standardach jakości środowiska.
2. Naborem zajmują się Urzędy Gmin i Miast wskazanych w wykazie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska właściwego województwa, jako obszary, na których wystąpiły przekroczenia standardów jakości środowiska.
3. Uczestnicy rekrutowani są wyłącznie z terenów w/w gmin.
4. W wypoczynku mogą brać udział dzieci w wieku 8-17 lat, uczące się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
5. Uczestnicy muszą spełniać następujące warunki:

 • Zamieszkiwać Gminę wskazaną w wykazie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska właściwego województwa.
 • Posiadać kwalifikację lekarza do uczestnictwa w projekcie.
 • Dostarczyć organizatorowi wypełnioną kartę kwalifikacyjną wraz z zaświadczeniem lekarskim.

6. Organizator zastrzega sobie końcową weryfikację i akceptację listy uczestników.

7. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków projektu. O kolejności decyduje data wpływu kompletnej listy uczestników wraz z kartami kwalifikacyjnymi.
8. O miejscu i terminie wyjazdu informuje Organizator w uzgodnieniu z Gminami.
Wpłaty:
Wpłatę w wysokości 290,00 zł od uczestnika należy dokonywać wyłącznie zbiorczo (za całą grupę) na konto:
Fundacja UŚMIECH SKAUTA 95-200 Pabianice, Łaska 3/5 lok.306
Nr konta 32 1020 3378 0000 1102 0230 6157

Załączniki:
1. Wzór listy uczestników
2. Wzór karty uczestnika
3. Wzór zaświadczenia lekarskiego


Koordynator projektu
phm. Edward Kondratiuk
Komendant Hufca ZHP Łask

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego