Dzisiaj jest Sobota. 25 maja 2019. Imieniny obchodzą Epifan, Grzegorz, Imisława, Maria Magdalena, Urban. Do końca roku zostało 221 dni.
INFORMACJA o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Autor: Administrator   

29.05.2018 rok

Informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym  i kartograficznym rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów  i budynków dla obrębu Siemkowice, gmina Siemkowice, powiat pajęczański, województwo łódzkie.

Prace zostały zlecone przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie oraz zgłoszone w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznym w Pajęcznie pod nr GN.6642.718.2018.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie art.4 ust.1a pkt 2, art.20 ust. 1 i 2, art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ) ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. u. z 2016 r. poz. 1034).

Czynności techniczne związane z opracowaniem operatu ewidencji gruntów i budynków wykonywali będą upoważnieni pracownicy firmy: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe InterMap Spółka z o.o., 98-200 Sieradz ul. Wodna 7.

Informuję również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowokartograficznego, którego podstawowymi elementami będzie: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali, mapa ewidencyjna, zgodnie z art.24a ust.4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pajęcznie.

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pajęcznie i Urzędzie Gminy Siemkowice

Zebranie informacyjne dla właścicieli i władających posiadających nieruchomości w obrębie Siemkowice odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siemkowice w dniu 18 czerwca (poniedziałek) 2018 r. o godzinie 17.00.

Wykonawca prac udzieli wyjaśnień odnośnie prac modernizacyjnych, trybu postępowania, cel prowadzonych prac, zakres prac oraz skutkach nie uczestnictwa w tych czynnościach.

Prosi się właścicieli i władających nieruchomości o przedłożenie aktualnych dokumentów do wglądu potwierdzających własność nieruchomości (akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienie sądowe,  nr księgi wieczystej).

Osoba odpowiedzialna za informowanie właścicieli i władających o prowadzonych pracach modernizacyjnych: Sylwester Markiewicz ,  tel. kom. 601 381617 w godzinach 10.00 – 12.00.

Prezes

Sylwester Markiewicz

InterMap Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe w Sieradzu

 
 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego