Dzisiaj jest Czwartek. 1 października 2020. Imieniny obchodzą Benigna, Cieszysław, Danuta, Dan, Danisz, Igor, Jan, Remigiusz. Do końca roku zostało 92 dni.
Nabór wniosków o dotację na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.
Autor: Marcin Smejda   
środa, 19 września 2018

Wójt Gminy Siemkowice, uprzejmie informuje mieszkańców miejscowości Siemkowice,  zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania do budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w 2018-2019 do składania wniosków o dofinansowanie   w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. ,,Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – Edycja II”.

Gmina Siemkowice czyni starania o pozyskanie środków na dofinansowanie do budowy podłączeń do  systemu kanalizacyjnego mając na celu wspomóc Państwa, jako właścicieli nieruchomości   w wykonaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) tj. konieczności przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Właściciel posesji może skorzystać z dofinansowania w formie dotacji na wykonanie jednego podłączenia budynku  do sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości:

●  do 50% kosztów budowy przyłączy (tj. zakup materiałów i roboty budowlano-montażowe),  jednak nie więcej niż do 3 tys. zł z WFOŚiGW w Łodzi

● z budżetu Gminy Siemkowice - do 50 % dofinansowania kosztów niekwalifikowanych tj. (projekt budowlany, nadzór inwestorski i inwentaryzacja powykonawcza)

Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia  w siedzibie Urzędu Gminy w Siemkowicach wniosku wraz z następującymi załącznikami: oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, dokumentacją projektową. Szczegółowe informacje nt. dotacji i składania wniosków udzielają:

  • Sylwia Gryndziak  43 841 72 69 wew. 217
  • Justyna Zadworna 43 841 72 69 wew. 218
  • Marcin Smejda  43 841 72 69 wew. 206.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 19 września do 26 września 2018 r. w Urzędzie Gminy w Siemkowicach (w pokoju nr 6, 16, 17)

Gmina Siemkowice przystąpi do realizacji programu jedynie  w przypadku uzyskania dofinansowania z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  Zgodnie z zasadami określonymi przez WFOŚiGW w Łodzi wykonawcę prac budowlanych wybierze Gmina Siemkowice,  natomiast osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania będą zobowiązane po podpisania umowy  z Gminą Siemkowice do wniesienia udziału własnego w wysokości 50% kosztów wykonania podłączenia.

Prosimy o zapoznanie się z Uchwałą  Nr XLV/201/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 7 sierpnia 2018  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz Uchwałą nr XLVI/206/18 zmieniającą Uchwałę Nr XLV/201/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Druki wniosków o dotacje można uzyskać w Urzędzie Gminy albo pobrać ze strony Urzędu Gminy Siemkowice:

Do pobrania:

Wniosek
Uchwała XLV z 07.08.2018
Uchwała XLVI z 30.08.2018


 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego