Dzisiaj jest Poniedziałek. 24 lutego 2020. Imieniny obchodzą Bogurad, Bogusz, Boguta, Bohusz, Lucjusz, Maciej, Piotr. Do końca roku zostało 312 dni.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice na 2019 rok
Autor: Irena Biecuszek   
piątek, 08 lutego 2019

Zarządzenie Nr 20/2019
Wójta Gminy Siemkowice
z dnia 7 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), § 3 ust.2, Uchwały Nr XV/67/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia 24 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.1158 z 10.04.2012 r.) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice,

zarządzam, co następuje:

 

§  1. Powołuję Komisję, której celem jest zaopiniowanie wniosków złożonych przez kluby sportowe o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice na 2019 rok, w składzie:

  1. Tadeusz Ślusarek - przewodniczący
  2. Magdalena Beksa - z-ca przewodniczącego
  3. Iwona Grzegorczyk -Namyślak - członek
  4. Irena Biecuszek - członek

§ 2. Do zadań Komisji należy:

1)      Ocena złożonych wniosków.

2)      Przedłożenie Wójtowi Gminy Siemkowice protokołu z prac komisji zawierającego opinie o złożonych wnioskach wraz z oceną i propozycją wysokości dotacji.

§ 3. Komisja działa zgodnie z regulaminem pracy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Warunkiem udziału w pracach Komisji jest złożenie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
/-/ Zofia Kotynia


Załączniki:

Załącznik nr 1 - regulamin pracy komisji
http://gminasiemkowice.pl/images/stories/pdf2.jpg
Załącznik nr 2 - oświadcznie
http://gminasiemkowice.pl/images/stories/pdf2.jpg
Załącznik nr 3 - wzór karty oceny
http://gminasiemkowice.pl/images/stories/pdf2.jpg
 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego