Dzisiaj jest Sobota. 20 kwietnia 2019. Imieniny obchodzą Agnieszka, Amalia, Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Florencjusz, Florenty, Nawoj, Sulpicjusz, Szymon, Teodor. Do końca roku zostało 256 dni.
Program “Aktywny Samorząd 2019”
Autor: Administrator   
piątek, 29 marca 2019

Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie informujemy, że Rada Nadzorcza PFRON kierując się potrzebami osób niepełnosprawnych zatwierdziła Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu “Aktywny Samorząd” w 2019 roku. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier, ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Do programu po raz kolejny przystąpił Powiat Pajęczański, a jako instytucja realizująca zadania programu zostało wskazane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie. Więcej informacji o programie zamieszczono na stronach internetowych: www.paieczno.pcpr.pl i www.pfron.org.pl.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pąjęcznie, ul. 1 Mąja 13/15, tel. 34 311 – 10 – 56, są również dostępne na stronie internetowej: www.pajeczno.pcpr.pl w zakładce Aktywny Samorząd

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie:

1. moduł I – od 08 kwietnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

2. moduł II – od 04 marca 2019 r, do 30 marca 2019 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019)  do 10 października 2019 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020).

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I — likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A— likwidacja bariery transportowej:

a) Zadanie 1 — pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu;
b) Zadanie 2 — pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu;
c) Zadanie 3 — pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, gdy Wnioskodawca wymaga usług tłumacza języka migowego;
d) Zadanie 4 — pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu;

2) Obszar B — likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku lub obu kończyn górnych;

b) Zadanie 2 — dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku lub obu kończyn górnych, dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku. dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji słuchu;
c) Zadanie 3 — pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku;
d) Zadanie 4 — pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu;
e) Zadanie 5 — pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

3) Obszar C — likwidacja barier w poruszaniu się:

a) Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

b) Zadanie 3 — pomoc w zakupie protezy kończyny. w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

c) Zadanie 4 — pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny. w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

d) Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

4)Obszar D — pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej dla osób ze znaczącym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnej zawodowo i pełniącej rolę opiekuna prawnego dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inna tego typu opieką.

Moduł II — pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub mają przewód doktosrki otwarty poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie. ul. 1 Maja 13/15. tel.: 34 311 10 56 oraz na stronie: www.pajeczno.pcpr.pl – zakładka Aktywny Samorząd, gdzie znajdują się wzory wniosków do pobrania pogrupowane zgodnie z obszarami programu.

 
 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego