Dzisiaj jest Poniedziałek. 9 grudnia 2019. Imieniny obchodzą Delfina, Joachim, Joachima, Leokadia, Loda, Waleria, Wielisława, Wiesław. Do końca roku zostało 23 dni.
Program “Aktywny Samorząd 2019”
Autor: Administrator   
piątek, 29 marca 2019

Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie informujemy, że Rada Nadzorcza PFRON kierując się potrzebami osób niepełnosprawnych zatwierdziła Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu “Aktywny Samorząd” w 2019 roku. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier, ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Do programu po raz kolejny przystąpił Powiat Pajęczański, a jako instytucja realizująca zadania programu zostało wskazane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie. Więcej informacji o programie zamieszczono na stronach internetowych: www.paieczno.pcpr.pl i www.pfron.org.pl.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pąjęcznie, ul. 1 Mąja 13/15, tel. 34 311 – 10 – 56, są również dostępne na stronie internetowej: www.pajeczno.pcpr.pl w zakładce Aktywny Samorząd

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie:

1. moduł I – od 08 kwietnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

2. moduł II – od 04 marca 2019 r, do 30 marca 2019 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019)  do 10 października 2019 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020).

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I — likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A— likwidacja bariery transportowej:

a) Zadanie 1 — pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu;
b) Zadanie 2 — pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu;
c) Zadanie 3 — pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, gdy Wnioskodawca wymaga usług tłumacza języka migowego;
d) Zadanie 4 — pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu;

2) Obszar B — likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku lub obu kończyn górnych;

b) Zadanie 2 — dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku lub obu kończyn górnych, dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku. dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji słuchu;
c) Zadanie 3 — pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku;
d) Zadanie 4 — pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu;
e) Zadanie 5 — pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

3) Obszar C — likwidacja barier w poruszaniu się:

a) Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

b) Zadanie 3 — pomoc w zakupie protezy kończyny. w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

c) Zadanie 4 — pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny. w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

d) Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

4)Obszar D — pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej dla osób ze znaczącym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnej zawodowo i pełniącej rolę opiekuna prawnego dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inna tego typu opieką.

Moduł II — pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub mają przewód doktosrki otwarty poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie. ul. 1 Maja 13/15. tel.: 34 311 10 56 oraz na stronie: www.pajeczno.pcpr.pl – zakładka Aktywny Samorząd, gdzie znajdują się wzory wniosków do pobrania pogrupowane zgodnie z obszarami programu.

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego