Dzisiaj jest Poniedziałek. 14 października 2019. Imieniny obchodzą Alan, Bernard, Dominik, Dzierżymir, Fortunata, Kalikst, Kaliksta. Do końca roku zostało 79 dni.
Informuję, że dnia 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się VI sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
środa, 17 kwietnia 2019

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr V sesji Rady Gminy.
 3. Informacja przedstawiciela PZU w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarczych oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach za 2018r.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach za 2018 r.
 7. Informacja na temat gospodarki komunalnej w Gminie.
 8. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z rozliczenia dla klubów sportowych.
 9. Działalność jednostek OSP z terenu Gminy Siemkowice.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Interpelacje i wnioski radnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2019-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemkowice na lata 2019-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemkowice na lata 2019-2021.
 17. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 18. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

Protokół z V sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego