Dzisiaj jest Środa. 15 lipca 2020. Imieniny obchodzą Daniel, Dawid, Dawida, Egon, Henryk, Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Lubomysł, Niecisław, Włodzimierz. Do końca roku zostało 170 dni.
Informuję, że dnia 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się VI sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
środa, 17 kwietnia 2019

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr V sesji Rady Gminy.
 3. Informacja przedstawiciela PZU w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarczych oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach za 2018r.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach za 2018 r.
 7. Informacja na temat gospodarki komunalnej w Gminie.
 8. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z rozliczenia dla klubów sportowych.
 9. Działalność jednostek OSP z terenu Gminy Siemkowice.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Interpelacje i wnioski radnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2019-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemkowice na lata 2019-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemkowice na lata 2019-2021.
 17. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 18. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

Protokół z V sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego