Dzisiaj jest Poniedziałek. 19 kwietnia 2021. Imieniny obchodzą Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Cieszyrad, Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Leon, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Werner, Włodzimierz. Do końca roku zostało 257 dni.
Historia Szkół

SZKOŁY ELEMENTARNE W OKREGU PAJĘCZANSKIM /1808 - 1832/..

..to książka napisana przez Ks Władysława Wlaźlaka wydana w 2001 roku przez wydawnictwo Akademii Polonijnej EDUKATOR w Częstochowie. Autor w swojej publikacji dotarł do Archiwum Akt Dawnych w Warszawie w Łodzi oraz do akt parafialnych zebrał i opisał o początkach nauczania w naszym regionie wiele ciekawych informacji.

Krótkie streszczenie

Po odzyskaniu niepodległości na naszym terenie organizowaniem szkół zajął się ks. Józef Paulicki proboszcz parafii w Pajęcznie stanął on na czele X-okręgu pajęczańskiego powołanego w obwodzie piotrkowskim. Organizowaniem szkół miały się zająć Towarzystwa Szkół Elementarnych w skład, których wchodzili proboszczowie parafii, dziedzic, oraz znaczniejsi gospodarze. Powołane przez ks. Towarzystwa miały za zadanie powołać nowe szkoły oraz reaktywować, te które już istniały. 24 września 1818 roku w skład weszły wsie Siemkowice , Kleszczowiec , Łukomierz, Marchewki, Miedźno, Stachurka i Ślęczak. Na bazie tych miejscowości utworzono w Siemkowicach IV- klasowa szkołę. Utrzymywana była ze składek gospodarzy, proboszcza oraz dziedzica . W tych latach dzieci uczyły się przeważnie w okresie zimowym . Największa ilość szkół upadła w latach 1822- 1825. Na tak niekorzystną sytuację miał wpływ przymus płacenia składek oraz zła polityka oświatowa Grabowskiego, obawiająca się zdecydowanych kroków w dziedzinie szerzenia oświaty ludu. W dalszej kolejności polityka oświatowa władz zaborczych , która była konsekwencja represji carskich po upadku powstania listopadowego. Politykę tą wykorzystali właściciele ziemscy zabraniając zbierania składek na nauczycieli. Właśnie w tych latach zlikwidowano szkoły w Chorzewie , Ożegowie i Siemkowicach. Zabiegi ks. Paulickiego a po jego śmierci ks. Michała Zagalskiego odpowiedzialnych za szerzenie oświaty na tych terenach nie przyniosły żadnych rezultatów. Takie były trudne początki szerzenia oświaty w miejscowościach w których przyszło nam żyć. Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o tym jak nasi pradziadowie uczyli się czytać i pisać przeczytaj książkę ks. Władysława Wlaźlaka.


lata 1919 - 1965

To że mieszkańcy Siemkowic doceniali edukacje świadczy o tym fakt z dnia 8 września 1982 roku Uchwałą władz lokalnych nr XXIII/61/82 Gminnej Rady Narodowej w Siemkowicach małżeństwo nauczycielskie Stanisława i Wincenty Dziegieć doczekali się nazwy ulicy przy której mieszkali. Przychodząc do pracy w Siemkowicach w 1919 roku uczyli najpierw w dwu klasowej szkole podstawowej by po latach odejść na zasłużoną emeryturę jako nauczyciele 7 klasowej szkoły. Przez 50 lat nauczyciele Stanisława i Wincenty Dziegieć nie tylko uczyli naszych bliskich włączali się też czynnie w prace społeczne na rzecz miejscowej społeczności.

 


 

Szkoła w Radoszewicach

Data założenia szkoły w Radoszewicach nie jest znana.

Pierwszą pisemną wzmiankę na ten temat odnajdujemy w wydanym
w 1888 r. IX tomie „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego”, w którym czytamy: „Radoszewice, wś i fol. nad rz. Wartą, pow. wieluński,
gm. Radoszewice […] posiada kościół murowany filialny i szkołę początkową”.

Z ustnego przekazu ustalić można, że przed I wojną światową
w Radoszewicach funkcjonowała czteroklasowa szkoła powszechna, zaś
w okresie międzywojennym – sześcioklasowa.

W okresie okupacji hitlerowskiej w budynku szkoły funkcjonował lagier, co utrudniło organizację nauczania tuż po wyzwoleniu, którą powierzono Tadeuszowi Grabarczykowi. W sierpniu 1945 r. podjęto decyzję o przeniesieniu szkoły do byłego dworu szlacheckiego. 4 września 1945 r. do nauki przystąpiło 270 uczniów w trzech oddziałach. Od 1947 r. funkcjonuje szkoła siedmioklasowa.

Nowy budynek szkolny oddano do użytku w 1994 r., a halę sportową
w 2005 roku.

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego