Dzisiaj jest Poniedziałek. 19 kwietnia 2021. Imieniny obchodzą Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Cieszyrad, Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Leon, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Werner, Włodzimierz. Do końca roku zostało 257 dni.
Kalendarzyk odbioru odpadów komunalnych 2021
Autor: Administrator   
czwartek, 09 stycznia 2020

Gmina Siemkowice Pn-3

Dotyczy: Borki, Bugaj Lipnicki, Dziegieciów, Ignaców, Karczówki, Laski, Łukomierz, Marchewki, Mazaniec, Miętno, Mokre, Ożegów (cały) oraz Siemkowice (całe).


Gmina Siemkowice Wt-3

Dotyczy: Bugaj Radoszewicki, Delfina, Katarzynopole, Kije, Kolonia Lipnik, Lipnik, Mierzanów, Pieńki Laskowskie, Radoszewice (całe), Tądle oraz Zmyślona.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH - DOT. DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice, z siedziba w Siemkowicach Plac Wolności.

Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice,
 • przez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • telefonicznie: (43) 841-72-69,
 • ePUAP: /n9526flsor/skrytka

2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w sekretariacie Urzędu Gminy.

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane, aby wymierzyć i określić wysokość, a także rozliczyć wpłacone przez Panią/Pana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów podatkowych aby w szczególności:

 • prowadzić wymagane rejestry i ewidencje np. ewidencję księgową,
 • prowadzić korespondencję, czynności sprawdzające oraz postępowania podatkowe,
 • zaksięgować i rozliczyć zapłacone opłaty.

Możemy również prowadzić działania informacyjne ułatwiające zapłatę opłat, a także wezwać Panią/Pana telefonicznie w sprawach uzasadnionych ważnym interesem.

4. Pani / Pana dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa tj.:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Wójt Gminy przetwarza Pani/Pana dane również w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie art. 6 ust. 1 lit. E RODO1.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dodatkowe dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora m.in.:

 • firmy wywozowe w celu realizacji świadczenia usługi wywozu i odbioru odpadów komunalnych
 • dostawcy systemów IT
 • podmioty prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
 • podmioty świadczące usługi prawne,
 • podmioty prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),

6.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy, a po jej zakończeniu przez 10 lat.

7. Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne a także prawo do ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na kontakt telefoniczny (jeżeli wcześniej była wyrażona Pana/Pani zgoda). Zgoda w tym zakresie może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać w siedzibie w Urzędu Gminy w pokoju nr 17.

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl.

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązującego prawa. Nieprzedstawienie informacji oraz dokumentów wymaganych przepisami prawa podlega karom porządkowym oraz odpowiedzialność karnoskarbowej. W pozostałych przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do załatwienia Pani/Pana sprawy.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

aktualizacja: 18.12.2019 r.

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego