Dzisiaj jest Wtorek. 7 grudnia 2021. Imieniny obchodzą Agaton, Ambroży, Marcin, Ninomysł. Do końca roku zostało 25 dni.
Kalendarzyk odbioru odpadów komunalnych 2021
Autor: Administrator   
czwartek, 09 stycznia 2020

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2021 roku

Gmina Siemkowice Pn-3

Dotyczy: Borki, Bugaj Lipnicki, Dziegieciów, Ignaców, Karczówki, Laski, Łukomierz, Marchewki, Mazaniec, Miętno, Mokre, Ożegów (cały) oraz Siemkowice (całe).


Gmina Siemkowice Wt-3

Dotyczy: Bugaj Radoszewicki, Delfina, Katarzynopole, Kije, Kolonia Lipnik, Lipnik, Mierzanów, Pieńki Laskowskie, Radoszewice (całe), Tądle oraz Zmyślona.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH - DOT. DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice, z siedziba w Siemkowicach Plac Wolności.

Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice,
 • przez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • telefonicznie: (43) 841-72-69,
 • ePUAP: /n9526flsor/skrytka

2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w sekretariacie Urzędu Gminy.

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane, aby wymierzyć i określić wysokość, a także rozliczyć wpłacone przez Panią/Pana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów podatkowych aby w szczególności:

 • prowadzić wymagane rejestry i ewidencje np. ewidencję księgową,
 • prowadzić korespondencję, czynności sprawdzające oraz postępowania podatkowe,
 • zaksięgować i rozliczyć zapłacone opłaty.

Możemy również prowadzić działania informacyjne ułatwiające zapłatę opłat, a także wezwać Panią/Pana telefonicznie w sprawach uzasadnionych ważnym interesem.

4. Pani / Pana dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa tj.:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Wójt Gminy przetwarza Pani/Pana dane również w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie art. 6 ust. 1 lit. E RODO1.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dodatkowe dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora m.in.:

 • firmy wywozowe w celu realizacji świadczenia usługi wywozu i odbioru odpadów komunalnych
 • dostawcy systemów IT
 • podmioty prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
 • podmioty świadczące usługi prawne,
 • podmioty prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),

6.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy, a po jej zakończeniu przez 10 lat.

7. Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne a także prawo do ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na kontakt telefoniczny (jeżeli wcześniej była wyrażona Pana/Pani zgoda). Zgoda w tym zakresie może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać w siedzibie w Urzędu Gminy w pokoju nr 17.

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl.

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązującego prawa. Nieprzedstawienie informacji oraz dokumentów wymaganych przepisami prawa podlega karom porządkowym oraz odpowiedzialność karnoskarbowej. W pozostałych przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do załatwienia Pani/Pana sprawy.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

aktualizacja: 18.12.2019 r.

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów