Dzisiaj jest Środa. 15 lipca 2020. Imieniny obchodzą Daniel, Dawid, Dawida, Egon, Henryk, Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Lubomysł, Niecisław, Włodzimierz. Do końca roku zostało 170 dni.
Urząd Gminy Siemkowice
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00. Kasa czynna w godzinach 7.00 - 14.00

Adres:
Plac Wolności 1
Siemkowice
Łódźkie
98-354 Siemkowice

List: Ten adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Javascript musi być włączony żeby móc go zobaczyć.
Telefon: 43 841-72-69
Faks: 43 841-72-69

Informacje: 43 841-72-17
43 841-72-88
Adres skrytki ePUAP: /n9526flsor/skrytka

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Siemkowice, z siedziba w Siemkowicach Plac Wolności 1.
Można się z nim skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice,
b) przez adres e-mail: ug.siemkowice@post.pl,
c) telefonicznie: (43) 841-72-69,
d) ePUAP: /n9526flsor/skrytka

Inspektor ochrony danych.
Inspektorem ochrony danych jest Michał Bartela może się Pani/Pan z nim skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy.

Cel i podstawy przetwarzania.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu rozpatrzenia przesłanej do Urzędu Gminy korespondencji. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO1) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. E RODO1)

Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą w zależności od celu:
a) strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Gminy Pani/Pana wniosek przekazał,
b) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (firmy kurierskie, dostawcy usługi poczty elektronicznej),
c) podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych w Urzędzie Gminy.

Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie WWW Urzędu Gminy zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/component/content/article/236


aktualizacja: 30.01.2019 r.

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego