Dzisiaj jest Niedziela. 25 czerwca 2017. Imieniny obchodzą Albrecht, Eulogiusz, Lucja, Łucja, Tolisława, Wilhelm. Do końca roku zostało 190 dni.
 

Nowy numer konta bankowego UG Siemkowice

BS Warta O/Siemkowice - 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190

Aktualności z gminy...
Zapytanie ofertowe - dostawa węgla kamiennego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Autor: Izabela Marchewka   
środa, 19 października 2016

Siemkowice, dnia 19 październik 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Podstawa prawna:  zgodnie z  przepisem art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2016.966) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy węgla kamiennego.

Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

1.  Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach, ul. Plac XXX-lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego (gatunek I orzech średni  symbol Ośr – wymiar ziarna 80-16 mm) do miejsc zamieszkania osób – klientów wskazanych przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach na terenie Gminy Siemkowice w 2016/2017 roku w okresie: od daty zawarcia umowy do 30.04.2017 r. wraz z jego załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie posesji klienta w miejscu przez niego wskazanym.

Charakterystyka węgla gatunek I orzech średni  symbol Ośr – wymiar ziarna 80-16 mm

a) wartość opałowa – min.25–26 MJ/kg.

b) zawartość siarki –max. 0,8% ,

c) zawartość popiołu – max.13%,

d) wilgotność max 15 %

Jednorazowa dostawa węgla będzie nie mniejsza niż 0,5 tony. Wykonawca będzie dostarczał węgiel własnym transportem w każdym dniu roboczym tygodnia, nie później niż  w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania listy sporządzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach na podstawie wydanych decyzji, pod adres wskazany na liście. W momencie otrzymania listy od GOPS Wykonawca ma obowiązek zatrzymać listę  otrzymaną od GOPS. Klient jest zobowiązany kwitować Wykonawcy odbiór węgla na posiadanej przez Wykonawcę liście. Wykonawca fakturując dostawę ma obowiązek dołączyć do faktury zestawienie osób (sporządzone na podstawie dostarczonej przez GOPS liście), którym dostarczono węgiel. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokumentacji u Wykonawcy i w miejscu dostarczenia węgla. Dostawa węgla w poszczególnych okresach jest uzależniona od potrzeb Klientów pomocy społecznej w danym okresie. Wykonawca dostarczy faktury w okresach miesięcznych, a w razie konieczności częściej na żądanie Zamawiającego, dopuszcza się rozliczenie w okresach tygodniowych.

3. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30 kwietnia  2017 r.

4. Kryteria wyboru oferty:  cena brutto 100%

Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższa cenę 1 tony węgla wraz z dowozem

5. Istotne warunki zamówienia:

- Gwarancja jakości, wartości kalorycznej węgla, potwierdzona świadectwem jakości wystawionym przez producenta.

- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty (cena winna obejmować cenę węgla i koszty dowozu, załadunku i rozładunku) związane z ofertą,

- Nie dopuszcza się sytuacji zwiększenia ceny w ciągu trwania umowy.

- Dostawca będzie posiadał niezbędne kwalifikacje i sprzęt umożliwiające realizację usługi.

6. Sposób przygotowania oferty.

Prosimy o przesłanie oferty na załączonym formularzu ofertowym wykonawcy – wzór dodatek nr 1, wraz z parafowanym projektem Umowy – wzór dodatek nr 2

7. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujące sposób:

-  osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w  GOPS Siemkowice, ul. Plac 30 PRL 1, 98-354 Siemkowice

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Dostawa węgla wraz z transportem dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach”, ul. Plac 30 PRL 1, 98-354 Siemkowice, do dnia 28 października (piątek) 2016 roku do godz. 1400. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Rozstrzygniecie ofert nastąpi w terminie 10 dni roboczych i zostanie przekazane składającemu ofertę na piśmie.
Osoba do kontaktu: p.o Kierownik GOPS Izabela Marchewka

Załączniki
 
Strategia Rozwoju Gminy Siemkowice na lata 2016-2020
wtorek, 18 października 2016

W związku z zakończeniem prac nad przygotowywaną Strategią Rozwoju Gminy Siemkowice na lata 2016-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat opracowanego dokumentu.

Nasze działania polegały na identyfikacji celów i zadań, które mają zapewnić rozwój gospodarczy oraz realizację aspiracji naszej społeczności lokalnej. Współpraca administracji samorządowej wraz z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi z naszego terenu oraz lokalnymi liderami dała w efekcie przedkładany Państwu projekt.

W terminie od 18 do 28 października 2016 r. można zgłaszać opinie i wnioski dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Siemkowice na lata 2016-2020 na „Formularzu zgłaszania uwag do dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Siemkowice na lata 2016-2020”.

Poniżej można pobrać projekt „Strategii Rozwoju Gminy Siemkowice na lata 2016-2020” oraz „Formularz zgłaszania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Siemkowice na lata 2016-2020”.

Wypełniony formularz należy w terminie do 28 października 2016 roku przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź przesłać listownie na adres Urzędu Gminy w Siemkowicach, Plac XXX – lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Siemkowice.

Strategia Rozwoju Gminy Siemkowice na lata 2016 - 2020
Formularz zgłaszania uwag do strategii

Z poważaniem,
Zofia Kotynia
Wójt Gminy Siemkowice

 
Życzenia na dzień Nauczyciela
piątek, 14 października 2016

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
składamy Państwu serdeczne podziękowania
za całoroczną pracę, wyrozumiałość, zaangażowania
i codzienny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.
Życzymy zadowolenia z pracy pedagogicznej,
odpowiedzialności za edukację oraz świadomości,
że budujecie Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości.
Niech każdy dzień będzie wypełniony radością, spokojem, sukcesami zawodowymi i osobistymi.

z wyrazami szacunku

Waldemar Moryń
Przewodniczący Rady

Zofia Kotynia
Wójt Gminy Siemkowice

 
Szkolenie chemizacyjne 26-27 października w Pajęcznie
wtorek, 11 października 2016

 
Zmiana adresu mailowego do Biura Powiatowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie
wtorek, 11 października 2016

Informujemy, że od 16 września 2016 roku zmienił się adres mailowy w Biurze Powiatowym Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie.

Aktualny adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Wójt Gminy Siemkowice zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Siemkowice na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
Autor: Jadwiga Freus   
poniedziałek, 10 października 2016

Wójt Gminy Siemkowice
zaprasza organizacje pozarządowe

do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Siemkowice na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowany   program  będzie  stanowić  podstawę  współpracy  z  organizacjami   pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Siemkowice oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustawach.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w Urzędzie Gminy w Siemkowicach w terminie do 11 do 17 października 2016 roku na załączonym formularzu.

Załączniki:

Zarządzenie 89/2016 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 10 października 2016r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Siemkowice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Projekt programu współpracy
Formularz wniosków i uwag
 
«pierwszapoprzednia123456789101112131415następnaostatnia»

Strona 13 z 79
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach

Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego