Dzisiaj jest Wtorek. 21 listopada 2017. Imieniny obchodzą Albert, Alberta, Albertyna, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Piotr, Regina, Rena, Rufus, Twardosław, Wiesław. Do końca roku zostało 41 dni.
 

Nowy numer konta bankowego UG Siemkowice

BS Warta O/Siemkowice - 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190

Swiadczenia rodzinne i stypendia

9257 razy czytano artykul

Autor: Izabela Marchewka   

We wrześniu rusza nabór wniosków o świadczenia rodzinne
_____Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 będą przyjmowane od dnia 2 września 2013 r. Okres zasiłkowy do świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2013 r. i trwa do 31 października 2014 r.
_____Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2013 r. W przypadku, gdy wnioskujący złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów od dnia 1  października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 r.

_____W okresie zasiłkowym 2013/2014 obowiązują dochody za 2012 r. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć m.in.:

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2012r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub stosowne oświadczenia;
 • zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości opłaconych składek zdrowotnych za rok 2012 lub stosowne oświadczenie
 • oświadczenie o dochodach za 2012 r. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy osób rozliczających się w formie ryczałtu lub karty podatkowej);
 • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów za 2012 rok niepodlegających opodatkowaniu.(np. stypendia, gospodarstwo rolne);
 • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • jeśli rodzic zameldowany jest w innej gminie, to zaświadczenie o nieubieganiu się o świadczenia rodzinne w gminie stałego zameldowania;
 • w przypadku uzyskania dochodu w 2012 r. dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający liczbę miesięcy uzyskiwania tego dochodu (np. umowę o pracę);
 • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu po roku 2012, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, Pit 11, zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu netto);
 • kserokopię dowodu osobistego (w przypadku, gdy wcześniej nie była składana lub nastąpiła zmiana).

_____Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego, OPS ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy. Wnioskodawcy, pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2012/2013, których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2013 r. do szkół ponadgimnazjalnych  zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2013/2014 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2013 r. Na podstawie dostarczonego zaświadczenia/oświadczenia, będą wypłacane dodatki

 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 • z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje

się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej ( internat, stancja), oraz zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 rok życia a kontynuują naukę w szkole.
Uwaga! W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami od miesiąca września 2013 r. zostanie wstrzymana !!!

_____Jednocześnie przypominamy, że od 1 sierpnia 2013 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014.
_____Pomoc materialna - stypendia dla uczniów (słuchaczy kolegiów) zamieszkałych na terenie Gminy Siemkowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach informuje, że od 02 do 15 września 2013 r. będą przyjmowane wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych bądź kolegiów pracowników służb społecznych wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 października 2013 roku.

_____Głównym kryterium przyznania stypendium jest wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie. Dochód, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. w sierpniu, nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł netto na osobę. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach.

 
 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach

Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego


Portal Gminy Siemkowice