Dzisiaj jest Wtorek. 17 października 2017. Imieniny obchodzą Lucyna, Małgorzata, Marian, Sulisława, Wiktor, Wiktoriusz. Do końca roku zostało 76 dni.
 

Nowy numer konta bankowego UG Siemkowice

BS Warta O/Siemkowice - 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190

ZARZADZENIE 68/2016 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 7 marca 2016r W sprawie przyznania dotacji na wspieranie zadania publicznego rozwoju sportu na terenie gminy Siemkowice

2833 razy czytano artykul

poniedziałek, 07 marca 2016

ZARZADZENIE 68/2016
Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 7 marca 2016rW sprawie przyznania dotacji na wspieranie zadania publicznego rozwoju sportu na terenie gminy Siemkowice

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r poz.1515 z późn. zm.) § 3 ust. 2,uchwały Nr XV/67/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia 24 luty 2012 r. ( Dz.Urz.Woj. Łódzkiego poz. 1158 z 10.04.2012 r.) w sprawie określenie i trybu finansowanie rozwoju sportu w gminie Siemkowice, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyznaje dotacje na ogólną kwotę 25 000 zł/ dwadzieścia pięć tysięcy zł/ dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Siemkowice w ramach wspieranie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w gminie Siemkowice na 2016 rok.

§ 2. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację o której mowa w § 1.

lp

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji w zł

1

Klub Sportowy Radoszewice

6.000

2

Ludowy Klub Sportowy ,,Zryw’’ Ożegów

7.000

3

Ludowy Klub Sportowy ,, Zagłębie ‘’ Lipnik

6.000

4

Gminny Klub Sportowy Siemkowice

6.000

 

Razem

25.000

§ 3. Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Siemkowice.

§ 4. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarta umowa pomiędzy Gminą Siemkowice a klubem sportowym któremu przyznano dotację.

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy

( - ) Zofia Kotynia

 
 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach

Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego


Portal Gminy Siemkowice