Dzisiaj jest Czwartek. 22 czerwca 2017. Imieniny obchodzą Achacjusz, Achacy, Agenor, Alban, Broniwoj, Flawiusz, Innocenty, Innocenta, Kirył, Paulina. Do końca roku zostało 193 dni.
 

Nowy numer konta bankowego UG Siemkowice

BS Warta O/Siemkowice - 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190

ZARZADZENIE 68/2016 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 7 marca 2016r W sprawie przyznania dotacji na wspieranie zadania publicznego rozwoju sportu na terenie gminy Siemkowice

2539 razy czytano artykul

poniedziałek, 07 marca 2016

ZARZADZENIE 68/2016
Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 7 marca 2016rW sprawie przyznania dotacji na wspieranie zadania publicznego rozwoju sportu na terenie gminy Siemkowice

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r poz.1515 z późn. zm.) § 3 ust. 2,uchwały Nr XV/67/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia 24 luty 2012 r. ( Dz.Urz.Woj. Łódzkiego poz. 1158 z 10.04.2012 r.) w sprawie określenie i trybu finansowanie rozwoju sportu w gminie Siemkowice, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyznaje dotacje na ogólną kwotę 25 000 zł/ dwadzieścia pięć tysięcy zł/ dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Siemkowice w ramach wspieranie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w gminie Siemkowice na 2016 rok.

§ 2. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację o której mowa w § 1.

lp

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji w zł

1

Klub Sportowy Radoszewice

6.000

2

Ludowy Klub Sportowy ,,Zryw’’ Ożegów

7.000

3

Ludowy Klub Sportowy ,, Zagłębie ‘’ Lipnik

6.000

4

Gminny Klub Sportowy Siemkowice

6.000

 

Razem

25.000

§ 3. Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Siemkowice.

§ 4. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarta umowa pomiędzy Gminą Siemkowice a klubem sportowym któremu przyznano dotację.

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy

( - ) Zofia Kotynia

 
 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach

Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego