Dzisiaj jest Środa. 20 września 2017. Imieniny obchodzą Dionizy, Eustachy, Eustachiusz, Fausta, Faustyna, Filipina, Irena, Oleg, Ostap, Sozant. Do końca roku zostało 103 dni.
 

Nowy numer konta bankowego UG Siemkowice

BS Warta O/Siemkowice - 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190

Zapytanie ofertowe o cenę na przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z Gminy Siemkowice

2621 razy czytano artykul

Autor: Izabela Marchewka   
poniedziałek, 18 lipca 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę: - usług dożywiania dzieci w szkołach podstawowych umiejscowionych na terenie Gminy Siemkowice współfinansowanych z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

1. Zamawiający :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach

ul. Plac XXX-lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice


2. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i dowóz posiłku dla ok. 40 dzieci uczęszczających do szkół:

Publiczna Szkoła Podstawowa w  Lipniku,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radoszewicach.


3.Termin realizacji zamówienia 02.09.2016 – 29.06.2017 r.

 1. Kryterium wyboru: Cena jest istotnym kryterium oceny ofert

 

4. Inne istotne warunki zamówienia:

 • Zamawiający oczekuje przygotowania jednego gorącego posiłku w postaci : 2 dni w tyg. zupa z wkładką mięsną (podana z chlebem, makaronem, ryżem lub ziemniakami) i 3 dni tzw. drugie danie z surówką - w tygodniu dla każdego dziecka. Dopuszcza się również na drugie danie: pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety.

 • Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 ml.

 • Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200 g, mięso 100 g i surówka 150 g.

 • Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal.

 • Posiłki muszą być porządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i  sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą wykonane być ze świeżych i wyłącznie naturalnych produktów (wg. Norm żywienia Instytutu żywności i żywienia w Warszawie)

 • Wykonawca będzie dostarczać gorące posiłki własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie temperatury oraz jakości pożywienia

 • Wykonawca zapewnia częściowo naczynia – talerze, sztućce.

 • Brudne naczynia zabierane będą przez wykonawcę i przywożone czyste – zgodnie z przepisami wyparzone

 • Wykonawca zobowiązany jest do ustalania harmonogramu dostarczania posiłków (dni, godziny i ilość posiłków w danym dniu) z Dyrektorami w/w szkół.

 • Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem i dostarczany Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach a także Dyrektorom do szkół. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Kierownika GOPS działającego w porozumieniu z  Dyrektorami szkół będą brane pod uwag przez Wykonawcę.

 • Wykonawca powinien zaoferować cenę zawierającą w sobie wszystkie nośniki kosztów (również transportu) dla okresu wykonania zamówienia

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

 • oferta

 • oświadczenie oferenta

 • umowa

 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Oferta wraz z resztą załączników - winny być podpisane przez osobę upoważnioną. Ofertę (załącznik nr 1) wraz z podpisanymi: oświadczeniem (załącznik nr 2) i wzorami umowy – sporządzonej w dwóch egzemplarzach (załącznik nr 3) należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkołach”

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia 02.08.2015r. do godz. 14:30

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach, pok. 38, lub przesłać pocztą.

9. Termin związania ofertą 02.09.2016 – 29.06.2017

10. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie: Izabela Marchewka, tel. 43/ 84-72-69

Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy

p.o Kierownik GOPS

Izabela Marchewka

 

 
 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach

Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego


Portal Gminy Siemkowice