Dzisiaj jest Piątek. 10 kwietnia 2020. Imieniny obchodzą Antoni, Apoloniusz, Daniel, Ezechiel, Grodzisław, Henryk, Makary, Małgorzata, Michał, Pompejusz. Do końca roku zostało 266 dni.
Aktualności z gminy...
Informacja odnośnie Koronawirusa
Autor: Administrator   
poniedziałek, 02 marca 2020


 
Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lutego 2020 roku, o godz. 8.00 w pokoju nr 22 (sala konferencyjna) Urzędu Gminy Siemkowice odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
piątek, 21 lutego 2020

Siemkowice, dnia 20.02.2020 r.

OK.0012.8.2020

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad oraz przyjęcie protokołu nr 7 z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja na temat pozyskania środków zewnętrznych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał przygotowanych po obrady sesji.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
(-) Stanisław Rabenda

 
Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lutego 2020 roku, o godz. 10.00 w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Siemkowice (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
piątek, 21 lutego 2020

Siemkowice,  dnia 20.02.2020r.

OK.0012.9.2020

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr 7 z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pod obrady sesji informacji dotyczącej realizacji zadań GOPS w Siemkowicach za 2019 r.
 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach za 2019 r.
 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemkowicach  za 2019 r.
 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie informacji dotyczącej działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.
 7. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2019 r.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał przygotowanych pod obrady sesji.
 9. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
(-) Maria Szymańska

 
Informuję, że dnia 28 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
piątek, 21 lutego 2020

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XVII  sesji Rady Gminy.
 3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siemkowice za 2019r.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań GOPS za 2019 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach za 2019 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemkowicach za 2019 r.
 7. Informacja z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.
Dalszy porządek obrad
 
Zaproszenie na szkolenie
Autor: Administrator   
czwartek, 20 lutego 2020

 
Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice na 2020 rok
Autor: Irena Biecuszek   
czwartek, 20 lutego 2020

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - regulamin pracy komisji http://gminasiemkowice.pl/images/stories/pdf2.jpg
Załącznik do regulaminu
http://gminasiemkowice.pl/images/stories/pdf2.jpg
Załącznik nr 2 - oświadcznie http://gminasiemkowice.pl/images/stories/pdf2.jpg
Wzór karty oceny http://gminasiemkowice.pl/images/stories/pdf2.jpg 
«pierwszapoprzednia123456789101112131415następnaostatnia»

Strona 6 z 151
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego