Dzisiaj jest Poniedziałek. 21 września 2020. Imieniny obchodzą Bożeciech, Bożydar, Hipolit, Hipolita, Ifigenia, Jonasz, Laurenty, Mateusz, Mira. Do końca roku zostało 102 dni.
Aktualności z gminy...
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Siemkowice

Gmina Siemkowice realizuje projekt pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
z terenu Gminy Siemkowice”

Wartość zadania wynosi 32.929,00 zł. Dotacja w kwocie 32.599,00 zł.

w tym środki WFOŚ i GW w Łodzi 16.135,00 zł., środki  NFOŚ i GW 16.464,00 zł.

Termin realizacji zadania 15 października 2015 roku.

 
Życzenia na dzień Nauczyciela
środa, 14 października 2015

Wójt Gminy Siemkowice

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Siemkowic.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Pragnę podziękować Wszystkim Państwu za pasję w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy placówek oświatowych Naszej Gminy.

W dniu Waszego święta  życzę Wam, dużo zdrowia, radości, zadowolenia w życiu rodzinnym  oraz  sukcesów zawodowych z wykonania obranego celu. Aby podejmowany trud był źródłem osobistej satysfakcji i uznania społecznego.

 
Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2016 rok.
Autor: Jadwiga Freus   

Wójt Gminy Siemkowice
zaprasza organizacje pozarządowe
do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Siemkowice na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Siemkowice oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustawach.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w Urzędzie Gminy w Siemkowicach w terminie do 12 do 19 października 2015 roku na załączonym formularzu.

Załączniki:

Projekt programu współpracy
Formularz wniosków i uwag
 
Zapytanie ofertowe o cenę dostawy węgla kamiennego.
Autor: Izabela Marchewka   

Siemkowice, dnia 27 październik 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Podstawa prawna:  zgodnie z przepisem art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907, z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy węgla kamiennego. Wartość zamówienia nie przekracza 30000 euro.

1.  Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach, ul. Plac XXX-lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego (gatunek I orzech średni  symbol Ośr – wymiar ziarna 80-16 mm) do miejsc zamieszkania osób – klientów wskazanych przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach na terenie Gminy Siemkowice w 2015/2016 roku w okresie: od daty zawarcia umowy do 30.04.2016 r. wraz z jego załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie posesji klienta w miejscu przez niego wskazanym.

Charakterystyka węgla gatunek I orzech średni  symbol Ośr – wymiar ziarna 80-16 mm

a) wartość opałowa – min.25–26 MJ/kg.

b) zawartość siarki –max. 0,8% ,

c)zawartość popiołu – max.13%,

d) wilgotność max 15 %

Jednorazowa dostawa węgla będzie nie mniejsza niż 0,5 tony. Wykonawca będzie dostarczał węgiel własnym transportem w każdym dniu roboczym tygodnia, nie później niż  w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania listy sporządzonej przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach na podstawie wydanych decyzji, pod adres wskazany na liście. W momencie otrzymania listy od GOPS Wykonawca ma obowiązek zatrzymać listę  otrzymaną od GOPS. Klient jest zobowiązany kwitować Wykonawcy odbiór węgla na posiadanej przez Wykonawcę liście. Wykonawca fakturując dostawę ma obowiązek dołączyć do faktury zestawienie osób (sporządzone na podstawie dostarczonej przez GOPS liście), którym dostarczono węgiel. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokumentacji u Wykonawcy i w miejscu dostarczenia węgla. Dostawa węgla w poszczególnych okresach jest uzależniona od potrzeb Klientów pomocy społecznej w danym okresie. Wykonawca dostarczy faktury w okresach miesięcznych, a w razie konieczności częściej na żądanie Zamawiającego, dopuszcza się rozliczenie w okresach tygodniowych.

3. Termin realizacji zamówienia : od daty zawarcia umowy do 30 kwietnia  2016 r.

4. Kryteria wyboru oferty :  cena brutto 100%

Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższa cenę 1 tony węgla wraz z dowozem

5. Istotne warunki zamówienia:

- Gwarancja jakości, wartości kalorycznej węgla, potwierdzona świadectwem jakości wystawionym przez producenta.

- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty (cena winna obejmować cenę węgla i koszty dowozu, załadunku i rozładunku) związane z ofertą,

- Nie dopuszcza się sytuacji zwiększenia ceny w ciągu trwania umowy.

- Dostawca będzie posiadał niezbędne kwalifikacje i sprzęt umożliwiające realizację usługi.

6. Sposób przygotowania oferty.

Prosimy o przesłanie oferty na załączonym formularzu ofertowym wykonawcy – wzór dodatek nr 1, wraz z parafowanym projektem Umowy – wzór dodatek nr 2

7. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujące sposób:

-  osobiście lub za pośrednictwem poczty w  GOPS Siemkowice ul. Plac 30. PRL 1, 98-354 Siemkowice

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Dostawa węgla wraz z transportem dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach”, ul. Plac 30. PRL 1, 98-354 Siemkowice, do 15 października (czwartek) 2015 roku do godz. 1400.Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Rozstrzygniecie ofert nastąpi w terminie 10 dni roboczych i zostanie przekazane składającemu ofertę na piśmie.
Osoba do kontaktu: p.o Kierownik GOPS Izabela Marchewka

Załącznik nr 1 i nr 2
 
Zaproszenie - Ogólnopolski Kongres "Karta Dużej Rodziny 2.0" w Krakowie
czwartek, 01 października 2015

 
Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w POK Działoszyn
Autor: Jadwiga Freus   
środa, 23 września 2015

W niedzielę 13 września 2015r. w Zespole Parkowo-Pałacowym w Działoszynie odbył się Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Pajęczańskiego. Przegląd odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Pajęczańskiego Jana Rysia. Na zaproszenie organizatorów do udziału w tymże wydarzeniu odpowiedziało sześć orkiestr między innymi Orkiestra Dęta z Siemkowic pod batutą Stanisława Rysia.

Więcej na stronie: Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z siedzibą w Działoszynie http://pokdzialoszyn.pl/

 
«pierwszapoprzednia106107108109110111112113114115116117118119120następnaostatnia»

Strona 112 z 163
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego