Dzisiaj jest Piątek. 22 listopada 2019. Imieniny obchodzą Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła. Do końca roku zostało 40 dni.
Aktualności z gminy...
I N F O R M A C J A - Apelujemy! Psy wałęsające się, ale nie bezdomne!
Autor: Sylwia Gryndziak   

Siemkowice, dnia 28.05.2019 r.

Jak co roku na terenie naszej gminy nasila się zjawisko wałęsających się psów. Prawie w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. Psy biegają wolno i bez kagańców, wypuszczone z posesji, aby sobie pobiegały, często stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci. O uznaniu psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym tych zwierząt.

Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach:

  • trzymać w zamkniętych posesjach i oznaczyć teren posesji tabliczką ostrzegawczą np. „Uwaga zły pies”. Na terenie użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane na smyczy,
  • w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem policja może kierować wniosek do sądu o ukaranie właściciela psa.
 
Informuję, że w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Siemkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym.
Autor: Edyta Drab   
wtorek, 28 maja 2019

Proponowany porządek dzienny posiedzenia.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedłożenie raportu o stanie Gminy Siemkowice za rok 2018.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2019-2028.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
6. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Okręgowej
Autor: Administrator   
wtorek, 28 maja 2019

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, w związku z Uchwałą Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, ogłasza nabór kandydatów do Komisji Okręgowej.

Komisja wykonuje zadania i czynności określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i w Uchwale nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania własnych kandydatur na członka Komisji Okręgowej, której zadaniem jest przeprowadzenie wyborów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W skład Komisji Okręgowej może wejść osoba będąca płatnikiem podatku rolnego w województwie łódzkim..

W skład Komisji Okręgowej nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do izb rolniczych.

Osobą kandydującą do Komisji Okręgowej zobowiązana jest wypełnić czytelnie i podpisać dokumenty znajdujące się poniżej.:

1. Formularz zgłoszeniowy do Komisji Okręgowej
2. Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Czytelnie wypełnione i podpisane oryginały dokumentów prosimy składać w sekretariacie  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź do dnia  31 maja 2019r., do  godziny 14.00.

Załączniki:

Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych
 
Informacja dla Mieszkańców Gminy Siemkowice o możliwości udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Siemkowice za 2018 rok.
Autor: Administrator   
wtorek, 21 maja 2019

Rada Gminy Siemkowice

Siemkowice, dnia 21 maja 2019 r.

I N F O R M A C J A

Informuję Mieszkańców Gminy Siemkowice o możliwości udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Siemkowice za 2018 rok.

Mieszkaniec Gminy Siemkowice, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Siemkowice (Urząd Gminy w Siemkowicach, Plac Wolności 1 – pokój nr 4) pisemne zgłoszenie poparte 20 podpisami osób.

Zgłoszenie Mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie Gminy Siemkowice.

Termin zwołania przedmiotowej sesji przypada na dzień 31 maja 2019 roku. Raport o stanie Gminy Siemkowice za rok 2018 zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy do dnia 31 maja 2019 roku.

Informacja o dacie i godzinie sesji, na której rozpatrywany będzie raport o stanie Gminy Siemkowice za 2018 rok (koniec czerwca 2019 roku) podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

/Waldemar Moryń/

 
Składanie wniosków o dopłaty przedłużone do końca maja
Autor: Administrator   
poniedziałek, 13 maja 2019

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019.  Decyzja ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

Z  wnioskiem, by rolnikom dać dodatkowy czas na ubieganie się o dopłaty, wystąpiła do ministra Krajowa Rada Izb Rolniczych, uzasadniając go m.in. problemami pogodowymi.

W tym roku po raz drugi ARiMR przyjmuje wnioski za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Co roku o dopłaty ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do 9 maja złożyli oni niespełna 740 tys. wniosków przez internet. Wraz z oświadczeniami do Agencji wpłynęło do piątku łącznie blisko 950 tys. formularzy.

ARiMR apeluje, by ze składaniem wniosków za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus nie czekać do ostatniej chwili. W razie jakichkolwiek wątpliwości rolnicy mogą zgłaszać się po pomoc w wypełnianiu dokumentów czy w sprawach związanych z obsługą techniczną aplikacji do biur powiatowych ARiMR. Czynna jest także infolinia – pod numerem 800 38 00 84 można uzyskać, np. informacje w przypadku problemów z zalogowaniem się do systemu.

Warto pamiętać, że kto złoży wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich obszarowych za 2019 r. do 31 maja może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości.

Szczegółowe informacje o aplikacji eWniosekPlus wraz z filmami instruktażowymi znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „eWniosekPlus”.

 
Informacja odnośnie wysokości stawki za odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Siemkowice
Autor: Administrator   
piątek, 10 maja 2019

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1 ust. 2a pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1454; zm.: poz.1629) stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęta Uchwałą Nr IV/29/19 Rady Gminy Siemkowice z dnia 21 stycznia 2019 r. od miesiąca marca 2019r. wynosi:

  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 11,50 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 23,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia123456789101112131415następnaostatnia»

Strona 13 z 141
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego