Dzisiaj jest Sobota. 16 stycznia 2021. Imieniny obchodzą Marcel, Waleriusz, Włodzimierz. Do końca roku zostało 350 dni.
Aktualności z gminy...
Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego z ARiMR
poniedziałek, 21 września 2015

ARiMR informuje, że od 11 września do 30 września 2015 r. w biurach powiatowych ARiMR, mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia  rolnicy, którym susza zniszczyła w znacznym stopniu plony.

Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Rolnicy muszą również posiadać  numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Maksymalna wysokość pomocy jaką można uzyskać wynosi 15000 euro.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk. Przy ubieganiu się o pomoc nie jest wymagana adnotacja wojewody  na tych protokołach.

Stawka pomocy wynosi:

 • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
 • 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane wyżej, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Pomoc ta nie łączy się z pomocą de minimis przyznawaną dla rolników, którzy w 2015 r. byli producentami czarnej porzeczki. Oznacza to, że nie można przyznać pomocy w związku z wystąpieniem suszy w 2015 r. do tej samej powierzchni upraw, do której producent rolny otrzymał już pomoc de minimis dla producentów porzeczki czarnej.

Załączniki:

Wniosek

Załącznik
 
Policja apeluje - Uwaga na oszustów działających na wnuczka i policjanta !
środa, 16 września 2015


Trzebniccy policjanci ostrzegają przed oszustem na wnuczka , policjanta.  Oszuści w dniu dzisiejszym próbowali  kilkakrotnie  wyłudzić od rozmówcy telefonicznie pieniądze. Trzebniczanie , do których dzwoniła "oszustka”, reagowali rozsądnie, bo powiadomili o wszystkim policję. Wszystko wskazuje na to, że jakaś grupa oszustów znowu za cel obrała mieszkańców Trzebnicy. Po raz kolejny mamy dowód na to, że praca mundurowych nie „idzie na marne". Policyjne apele w mediach, kościołach i spotkania ze starszymi osobami,  przyniosły w tym przypadku oczekiwany efekt.

Dyżurny trzebnickiej jednostki w dniu dzisiejszym odebrał  kilka zgłoszeń od mieszkańców  trzebnicy o próbie wyłudzenia pieniędzy. Oszuści  którzy dzwonili podawali się za członków rodziny  informując, że mieli wypadek i niezwłocznie potrzebne są pieniądze. Trzebniczanie , do których dzwoniła "oszustka”, reagowali rozsądnie, bo powiadomili o wszystkim policję.

Jak działają oszuści : sięgają po książkę telefoniczną i wybierają tradycyjne polskie imiona, np. Genowefa, Zenon, Mirosława, Janina, Teresa, Czesław. W ten sposób polują na swoje ofiary. Dzwonią do osób o imionach sugerujących, że właścicielem telefonu może być ktoś starszy.  Zazwyczaj pieniądze mają zostać wykorzystane w celu pokrycia szkód po wypadku drogowym, na ważną operację, na zakup samochodu itp.

Przypominamy,  że pojawiła się nowa metoda kradzieży na – „na policjanta”. W związku z tym apelujemy o ostrożność!

Jak działają sprawcy?
Sposób działania sprawców jest podobny. Najpierw wykonują telefon podając się za członka rodziny (najczęściej wnuczka). Tłumaczą zmieniony głos chorobą lub wzbudzają poczucie winy w starszej osobie, z powodu tego, że go nie poznaje.
Proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze mają zostać wykorzystane w celu pokrycia szkód po wypadku drogowym, na ważną operację, na zakup samochodu albo wakacji w promocyjnej cenie.
Oszuści są bezwzględni - umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wykorzystać starsze osoby.
Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni kolejna - podając się za funkcjonariusza CBŚ lub Policji. Na ogół przestępca informuje rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje o tym, że oszust został namierzony. Nalega, aby osoba pokrzywdzona wypłaciła określoną sumę pieniędzy z banku i przekazała ją wyznaczonej osobie lub prosi o wykonanie przelewu bankowego na wskazany numer konta.
„Fałszywy funkcjonariusz” podaje często wymyślone nazwisko, a nawet numer odznaki, prosi aby nie przerywać rozmowy telefonicznej i wybrać numer na Policję . Wtedy inny głos w słuchawce przekonuje ofiarę, że bierze udział w akcji rozpracowania oszusta.
Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach presję czasu. Nie dają chwili na zastanowienie się, czy sprawdzenie informacji o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców. Mówią, że gotówka przechowywana na koncie nie jest bezpieczna, a oszust ma do nich łatwy dostęp. Przestępcy podając się za funkcjonariuszy, grożą konsekwencjami prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie będzie współpracował.
Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają ze wszystkimi oszczędnościami ofiary.

Gdy taka osoba zadzwoni należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie dyżurnego jednostki Policji na numer 997

Pamiętaj !
1. Nigdy nie przekazuj pieniędzy nieznajomym.
2. Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc” dzwoniąc do kogoś z rodziny.
3. W razie jakichkolwiek podejrzeń natychmiast powiadom Policję dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.


Zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców o zachowanie czujności. Rozmawiajmy z naszymi rodzicami , dziadkami  o tym że są osoby które mogą chcieć ich oszukać.

źródło: www.policja.pl

 
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siemkowicach
piątek, 28 sierpnia 2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 4 września 2015 r. (piątek) w godz. 09.00-11.30 w Urzędzie Gminy w Siemkowicach.

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

 • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
 • konsultacje na etapie realizacji projektu.

 
Zgłaszanie szkód w związku z długotrwałą suszą
poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Wójt Gminy Siemkowice informuje, iż w związku z wystąpieniem wysokich temperatur oraz długotrwałą suszą, zaistniała możliwość składania wniosków  do dnia 31.08.2015 r. o oszacowanie szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Siemkowice.

Szacowane straty zgodnie z monitoringiem na podstawie raportu suszy prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach mogą być w uprawach: ziemniaków, warzyw gruntowych, roślin strączkowych, kukurydzy na kiszonkę, łąkach oraz pastwiskach.

W celu zgłoszenia powstałej szkody należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym
 2. Oświadczenie o nieponiesionych szkodach i nie składaniu wniosków o oszacowanie szkód na terenie innych gmin, poza gminą w której znajduje się siedziba gospodarstwa
 3. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2015 r., o średnich plonach, średnich cenach i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat
 4. Oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji). Wzory do obliczania stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich i przelotowości

Wyżej wymienione dokumenty można pobrać w Urzędzie Gminy Siemkowice w pokoju nr 11 lub ze strony internetowej gminy www.gminasiemkowice.pl oraz na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.lodzkie.eu/page/3845,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2015-r.html

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności na 2015 r składanego do ARiMR.

We wniosku należy podać wszystkie uprawy oraz zwierzęta w gospodarstwie w 2015 r. Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez Wójta Gminy Siemkowice - Terenowej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym
Oświadczenie o nieponiesionych szkodach i nie składaniu wniosków o oszacowanie
szkód na terenie innych gmin, poza gminą w której znajduje się siedziba gospodarstwa
Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2015 r., o średnich plonach, średnich cenach
i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat
Oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji). Wzory do obliczania
stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich i przelotowość
 
V Wojewódzkie św chrzanu w Osjakowie
Autor: Jadwiga Freus   
czwartek, 27 sierpnia 2015

23 sierpnia 2015 roku w Osjakowie odbyło się V Wojewódzkie św chrzanu ,,Nadwarciański chrzan ,,marka „regionu Łódzkiego”

Więcej informacji na temat święta promującego chrzan do którego należy sześć gmin, tj Siemkowice, Konopnica, Osjaków, Rusiec,  Kiełczygłów,  Działoszyn, odnajdziecie państwo na stronach Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Wielkiego Łuku Warty" Radia ZW oraz na stronach organizatora V edycji Gminy Osjaków.

Odnośniki:

http://www.krainawarty.pl/wladze/1034-v-wojewodzkie-swieto-chrzanu-nadwarcianski-chrzan-marka-regionu-lodzkiego

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=17851

http://www.osjakow.pl/wydarzenia-kulturalne/420-v-wojewodzkie-swieto-chrzanu.html

 
Spływ kajaków rzeką Wartą
Autor: Jadwiga Freus   
środa, 26 sierpnia 2015

Już po raz drugi w miejscowości Zmyślona gościliśmy reprezentantów gmin należących do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Stowarzyszenie każdego roku organizuje kilka imprez ,które edukują, integrują i przede wszystkim promują piękno nadwarciańskiego krajobrazu. Tegoroczny spływ kajakowy po rzece Warcie to jedna z form promocji turystyki aktywnej by lepiej poznać nadwarciański region. W spływie uczestniczyło 40 reprezentantów gmin z powiatów: wieluńskiego, pajęczańskiego i bełchatowskiego.

By gościć tak liczną grupę kajakarzy powstała nowa infrastruktura. W miejscowości Zmyślona posadowiona została altana przystankowa oraz został dobrze oznaczony i przygotowany dojazd do rzeki Warty .

 
«pierwszapoprzednia121122123124125126127128129130131132133134135następnaostatnia»

Strona 121 z 171
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego