Dzisiaj jest Sobota. 16 stycznia 2021. Imieniny obchodzą Marcel, Waleriusz, Włodzimierz. Do końca roku zostało 350 dni.
Aktualności z gminy...
Gminne świeto kobiet
Autor: Jadwiga Freus   
poniedziałek, 09 marca 2015

W dniu 8 marca 2015 roku w sali OSP Siemkowice odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. W programie spotkania odbyły się występy:

 • orkiestry dętej z Siemkowic pod dyrekcją Pana Stanisława Rysia,
 • kabaretu Malwinki,
 • zespołu Lipniczanie.

Organizatorami byli Wójt Gminy Siemkowice, Sołtys z Radą Sołecką oraz OSP Siemkowice.

 
Komunikat Energetyczny
czwartek, 05 marca 2015

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Łódź-Teren

Rejon Energetyczny Bełchatów

Obszarowe Centrum Dyspozytorskie Wieluń

ul. Sieradzka 62

98 -300 Wieluń

tel. 043 8420201

KOMUNIKAT ENERGETYCZNY !

Rejon Energetyczny Bełchatów , Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Wieluniu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do odbiorców zasilanych z poniżej podanych stacji transformatorowych:

piątek 13 marzec 2015r.
Siemkowice 3, 4, 7, Lipnik 1,2, 4, 5, Mazaniec
Czytaj więcej...
 
Zaproszenie na Dzień Kobiet

 
Wzór nowego dowodu osobistego obowiązujący od 1 marca 2015 r.
poniedziałek, 02 marca 2015

 
Turniej wiedzy pożarniczej w Siemkowicach 2015
Autor: Jadwiga Freus   
czwartek, 26 lutego 2015

_____W Publicznym Gimnazjum w Siemkowicach 26 lutego 2015r odbyły się po raz kolejny eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" organizowane przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po eliminacjach w szkołach do turnieju gminnego przystąpiło :

 • 21 uczniów z terenu Gminy Siemkowice,
 • 12 uczniów reprezentowało szkoły podstawowe,
 • 10 uczniów gimnazjum w Siemkowicach.

Jury w składzie:

 • Waldemar Moryń - Prezes Oddziału Gminnego OSP RP,
 • Tomasz Wolnowski - Komenda Powiatowa PSP Pajęczno,
 • Dolata Paweł - nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Siemkowicach.

Wyniki:

Czytaj więcej...
 
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30tys euro - Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipniku
czwartek, 19 lutego 2015

Siemkowice, dn.19.02.2015 r.

Gmina Siemkowice

98 – 354 Siemkowice

ul. Plac XXX – Lecia PRL 1

IRŚ.ZP. 271.1.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości poniżej 30tys euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipniku” o powierzchni z nawierzchni trawiastej - 70,0 m2 i nawierzchni z piasku – 87,0 m2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączonej dokumentacji technicznej. Zamawiający przewiduję rozwiązania równoważne. Wymagany minimalny okres gwarancji 3 lata. Oferta z krótszym okresem gwarancji zostanie odrzucona.

Termin wykonania : 20.03.2015

 1. Kryteria oceny najkorzystniejszej oferty • Cena -100%.
 2. Sposób obliczenia ceny.

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonego wzoru kosztorysu ofertowego. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty wiązane wykonaniem zamówienia, w tym: zakup materiałów, wyposażenia, transport, montaż, opłaty, podatki, itp.

 • Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy zgodny załączonym wzorem.

Brak kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty.

 1. Termin, sposób i miejsce składania ofert:
 • Oferty należy składać w terminie do 27 lutego 2015 roku do godziny 10.00 w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta na Budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipniku”
 • Otwarcie ofert nastąpi 27 lutego 2015 roku o godzinie 10.15.
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie, zawiadomienie może również przesłać pocztą elektroniczną lub faksem.
 2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku :
 • gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty przewidzianej na realizację zadania
 • wystąpi istotna zmiana okoliczności zmiana okoliczności powodująca , że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W załączeniu: projekt budowlany, przedmiar robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wzór umowy, druk oferty. W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się pisemnie z Tadeusz Ślusarek : tel. fax. 43 841 72 17, e-mail: tadeusz. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki:

Projekt budowlany
Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

wykonania

Druk oferty
Druk umowy
 
«pierwszapoprzednia121122123124125126127128129130131132133134135następnaostatnia»

Strona 129 z 171
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego