Dzisiaj jest Sobota. 16 stycznia 2021. Imieniny obchodzą Marcel, Waleriusz, Włodzimierz. Do końca roku zostało 350 dni.
Aktualności z gminy...
100 lecie urodzin Pani Marianny Borczyk
Autor: Jadwiga Freus   
piątek, 09 stycznia 2015

_____3 stycznia 2015 roku mieszkanka gminy Siemkowice Pani Marianny Borczyk z domu Kita obchodziła 100 lecie urodzin. Dostojna Jubilatka urodziła się w Radoszewicach obecnie mieszka wraz z córka Anną Zygoń w Siemkowicach. Pani Marianna wychowała czworo dzieci doczekała się 16 wnuków i 18 prawnuków. W sobotę 3 stycznia w kościele parafialnym w Siemkowicach odbyła się msza święta celebrowana przez ks Pawła Hadasia w intencji Pani Marianny. Po mszy świętej Jubilatka wraz z rodzina i zaproszonymi gośćmi uczestniczyła w przyjęciu zorganizowanym przez najbliższych.

_____W jubileuszowych obchodach uczestniczyły również władze Gminy Siemkowice: Wójt Zofia Kotynia wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Magdaleną Beksa złożyły Dostojnej Jubilatce gratulacje oraz życzenia dalszych długich lat życia w zdrowiu i szczęściu. W imieniu władz powiatowych życzenia złożył Tadeusz Ślusarek członek zarządu powiatu ,,życzę Pani przede wszystkim zdrowia, pogody ducha i nadziei, która w pani sercu nigdy nie gasła oraz wiary której się pani nigdy nie wstydziła". Odczytany został też list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów. Przedstawiciel KRUS wręczył list od Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Były kwiaty życzenia oraz dużo serdeczności pod adresem szanownej jubilatki.

Zdjęcia dzięki uprzejmości IPP-Pajęczno oraz Agnieszki Kowalczyk.

 
WÓJT GMINY SIEMKOWICE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMKOWICACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY: ASYSTENT RODZINY
Autor: Katarzyna Pęczek   
piątek, 09 stycznia 2015

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 98-354 Siemkowice, ul. Plac XXX-lecia PRL1

Wymiar czasu pracy: ½ etatu-w systemie zadaniowego czasu pracy

Okres zatrudnienia: od 01.02.2015 r. do 31.12.2015 r.

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 5. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 8. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 9. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności, poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 14. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 15. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

 

Czytaj więcej...
 
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 7 stycznia 2015 roku
środa, 07 stycznia 2015

Zarządzenie  Nr 9 / 2015

Wójta  Gminy  Siemkowice

z  dnia  7 stycznia  2015  roku

w  sprawie  ogłoszenia  naboru  wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie  zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice w 2015r.

Na  podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013r. poz.594 z póżn. zm. art. 27, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie ( Dz. U. z 2014 r. poz.715 z późn, zm. ) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 6, ust. 1 Uchwały Nr XV /67/2012  Rady  Gminy Siemkowice z dnia 24  lutego 2012 r w sprawie określenia warunków  i  trybu finansowania  rozwoju sportu  w  Gminie  Siemkowice

zarządzam co następuje:

§ 1. 1.Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji  na wspieranie  zadań  z zakresu  rozwoju   sportu na terenie Gminy Siemkowice w 2015 roku.

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Ogłoszenie zostanie  podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na  tablicy   ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siemkowice, na stronie internetowej Gminy  www.gminasiemkowice.pl i  Biuletynie  Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w  życie z  dniem  podjęcia .

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wniosek  o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Siemkowice

na wspieranie  zadań w zakresie rozwoju  sportu

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w zakresie

rozwoju sportu na terenie

 

 
Życzenia....

 
Jasełka w PSP Radoszewice
Autor: Aleksandra Romkowska   
wtorek, 16 grudnia 2014

_____W dniu 14 grudnia 2014 roku uczniowie PSP w Radoszewicach przedstawili jasełka. W uroczystości, oprócz uczniów i  nauczycieli, uczestniczyli przedstawiciele władz gminy z panią wójt – Zofią Kotynią na czele, Proboszcz Parafii oraz wielu przybyłych mieszkańców Radoszewic i okolicznych miejscowości. Piękną historię przyjścia na świat Pana Jezusa przeplatały kolędy w wykonaniu uczniów oraz parafialnego chóru Radoszanka. Społeczność szkolna przygotowała także kiermasz bożonarodzeniowy. Piękne stroiki i inne ozdoby wykonali uczniowie w ramach szkolnego konkursu na ozdoby świąteczne z materiałów ekologicznych i przeznaczonych do recyklingu.

_____Rada Rodziców przygotowała kawiarenkę zaopatrzoną w ciasta, pierniki świąteczne oraz herbatę. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła miła, świąteczna atmosfera oraz gesty dobroci ze strony wszystkich zgromadzonych ludzi dobrej woli.

Fotorelacja:

Czytaj więcej...
 
Szkolenie - Zasady tworzenia oraz dofinansowania grup producentów rolnych od 2015 roku.
poniedziałek, 15 grudnia 2014

 
«pierwszapoprzednia121122123124125126127128129130131132133134135następnaostatnia»

Strona 134 z 171
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego